Om oss

Stiftelsen Björkekärrs scoutkårs stugor bildades för att ge scouter och ungdomar lättare tillträde till våra anläggningar.

Stiftelsen består av en styrelse till ett antal av 8 personer.

Stiftelsen och styrelsen arbetar helt ideellt med detta uppdrag. Det gäller skötsel, uthyrning, sammanträden, bokföring, ja allt som handlar om Stiftelsen.

Verksamhetsåret är tillika kalenderår.

”Stiftelsens ändamål är att inom Björkekärrs scoutkår och Scouterna främja vård och uppfostran av barn och ungdom, bland annat genom att äga och förvalta fast och lös egendom för Björkekärrs scoutkår.”

Stiftelsen äger och förvaltar just nu en fastighet vid Stora Lövsjön, Gråbo, Lerum.