Kontakt

Bokning: Carina Sjökvist Frågor Ang. vatten/avlopp:
Grolanda 175 Pär Strandh 031-26 15 40
446 95 Älvängen 0706 847 785
0303-33 82 26
grolanda175@gmail.com
Nycklar
Nycklar hämtas och lämnas efter överrenskommelse med nyckelutlämnare.
Kontakt skall tagas i god till före första hyresdag.
Nyckelutlämnare och stugfogde:
Max Lindqvist
Astervägen 7
416 76 Göteborg
0703 37 41 42

Carina lämnar ut nycklar vid behov.